Platyhelminthes jellemzők táblázata. A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BAKONY VÍZTEREIBEN


Látták: Átírás 1 83 Acta Biol. A karsztos völgyfő-katlanban platyhelminthes jellemzők táblázata Felső-forrás és a völgyalji mészkőszurdok lábánál lévő Király-kút a térség legfontosabb forrásai, mindkettőt ivóvízellátás céljára foglalták. A Forrás-völgy vize a Csanyik-völgyön halad tovább, majd a Szinvába torkollik. A kérdéses területről 2 planáriafaj került elő. A felső szakaszra jellemző sokszemű szarvasplanária Polycelis felina a Forrás-völgy déli oldalában fakadó források vizeiben és a Király-kút patakjában él szigetszerűen, ben előfordult a Felső-forrásban.

A Felső-forrás Király-kút közötti völgytalpon feltehetőleg a korábbi kiszáradás következményeként nincsen planária, természetvédelmi szempontból ez a rész súlyosan károsodott, a völgyoldal víztereinek érintettsége nem mutatható ki.

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BAKONY VÍZTEREIBEN

Platyhelminthes jellemzők táblázata kiszáradást platyhelminthes jellemzők táblázata vízkivétel okozta, amely nagymértékben károsította a völgy vízi és vízhez kötött élővilágát. Nem élnek planáriák a Csanyik-völgy alsó részein, ami a kedvezőtlen iszapos aljzattal magyarázható.

Hiányoznak továbbá a Király-kút túlfolyó bővizű forrásából, melynek okára további vizsgálatok adhatnak választ. A Szinvában a tömeges Dugesia gonocephala és a ritka Dendrocoelum lacteum fajok élnek a torkolatánál. The most significant springs of the region are the Felső Spring in the karstic valley-head and the Király Well in the bottom of the fluviokarstic canyon.

Both springs are engaged for water supply. Next case it was found in the water of Csanyik Valley before it flows into the Szinva Stream.

Állatrendszertan – Wikipédia

Polycelis felina which is typical in the upper part lives in the springs of southern side of the Forrás Valley. An isolated population was also found in the stream of Király Well, platyhelminthes jellemzők táblázata occurred in the Felső Spring in Probably the former drying up was the reason of the absence of planarians between Felső Spring and Király Platyhelminthes jellemzők táblázata.

This site had heavily damaged in the aspect of nature conservation, which was not observed in the cases of the valley-side s waters. The drying up was caused by water extraction that heavily damaged the water wildlife in the valley. There were platyhelminthes jellemzők táblázata triclads found between Király Well and Szinva Stream in Reasons could be drying up or parazita tisztító tranzit. The muddy streambed platyhelminthes jellemzők táblázata be the explanation for the absence of Planarians in the lower part of Csanyik Valley.

Further investigations could point out the real reasons of the absence in the Király Well, which spring otherwise abounding in water. Both the frequent Dugesia gonocephala and the rare Dendrocoelum lacteum were occur in the Szinva Stream at the mouth of Csanyik Valley flow. Key words: mountains Bükk, planarian, triclad, water extraction, drying up, nature conservation, Polycelis felina, Dugesia gonocephala, Dendrocoelum lacteum Bevezetés A laposférgek törzsébe tartozó hármasbelű örvényférgek, ismertebb nevükön planáriák Platyhelminthes: Turbellaria : Tricladida többnyire ragadozó és dögevő, rejtőzködő életmódot folytató vízi állatok, jellegzetes, helyenként tömeges képviselői a vízi élővilágnak.

Navigációs menü

Az örvényférgek gyakori és elterjedt élőlények, mégis elkerülik a hazai biológusok figyelmét. Az egyes fajok elterjedési viszonyai kevéssé ismertek hazánk területén. A ben kezdett bükki kutatásaimat FÜLEP megelőzően célirányos kutatások az as évek óta nem voltak sem a Bükkben, sem az ország más területén.

A planáriák jellegzetes képviselői a Bükk hegységi források és vízfolyások gerinctelen makrofaunájának.

A Kis-fennsíktól keletre húzódó Forrás-völgy vízrendszerének planária-faunájáról számolok be, a forrásoktól a Szinva patakba torkolási pontig. Anyag és módszer Az Északnyugati-Kárpátok belső vonulatához tartozó Bükk hegység központi része a triász mészkőből létrejött Bükk-fennsík, Magyarország legnagyobb platyhelminthes jellemzők táblázata és legmagasabban fekvő fennsíkja.

A Bükk-fennsíkot a beékelődő Garadna-völgy választja a Kis-fennsíkra m tszf. A fennsíkról mély völgyek futnak az alacsonyabb térszintek felé, amelyekben tipikus karsztos vízhálózat alakult ki.

platyhelminthes jellemzők táblázata

A Forrás-völgy a Bükk-fennsík Forrás-völgyi tengelyvölgyének Sólyom-kút Felső-forrás-völgy alsó részét képezi, keleti irányba fut le a Kis-fennsíkról. A 3,1 km hosszúságú völgy karsztos és nemkarsztos szakaszokra tagolódik.

  • Bevezetés az állattanba | Digitális Tankönyvtár
  • Összefoglalás Egysejtűnek vagy protozoonnak nevezzük mindazokat az eukarióta élőlényeket, amelyek nem tartoznak az állatok, a gombák, a növények vagy a színes moszatok közé.
  • A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BAKONY VÍZTEREIBEN - PDF Free Download
  • Paraziták a testünkben

A katlan sziklahomlokzatain és kivezető szorosán barlangok találhatók, legjelentősebb a mennyezetén felszakadozott pusztuló forrásbarlang, a Felső-forrási- vagy Forrásvölgyi-barlang. A Forrás-völgy völgyfőjének katlanában m tszf. A Felső-forrást ivóvízellátás céljára foglalták, a túlfolyó csekély vízmennyisége m után elnyelődik.

Erdészeti vonatkozású adatok a Bakony meteorológiai viszonyaihoz 67 Acta Biol.

A katlan kijárata egy keskeny, nagyesésű m hosszú szoros, amely a 47 m-rel lejjebb fekvő platyhelminthes jellemzők táblázata tágulatba vezet.

A tágulat talpát párkányok terasz kísérik, az esése kicsi, a patakmeder középszakasz-jelleggel kanyarog. Az alsó részen mészkőszurdok alakult ki, párkányok nélkül. A szurdok karsztjelenségekben gazdag, legjelentősebb barlangjai a Büdös-pest és a Kecske-lyuk.

A Kecske-lyuk a szurdok északi oldalában, 8 m-rel a patakmeder felett nyílik, időszakosan aktív forrásbarlang, ma árvízi túlfolyó.

Tartalomjegyzék

A patak itt időszakos és vízhozama platyhelminthes jellemzők táblázata, majd elenyésző vízfolyássá fogyva éri el a szurdok alját. Ha nincs szárazon, kevés vize beletorkollik az ivóvízellátás céljára foglalt Király-kút bővizű túlfolyójának vízfolyásába.

A Forrás-völgy kiszélesedő alján kanyarog kelet felé a Király-kút patakja, majd a Csanyik-völgy dél felé haladó patakjába torkollik m tszf. A völgy egykor a Bükk egyik legszebb, platyhelminthes jellemzők táblázata élővilágú, ritka és védett halfajokban is bővelkedő mésztufás patakos völgye volt. A völgytalp mésztufája ma száraz és lepusztuló, a patakos völgyekre jellemző gazdag élővilág eltűnt, helyette száraz, gyér aljnövényzetű erdő kíséri a völgyet GASZTONYI A Forrás-völgy vízrendszerének forrásait és vízfolyásait, és,napokon kutattam ben a kérdéses pontok vizsgálatát ismételtem meg, ahol az esetleges változásokat paraziták benned. Három vizsgálatnál akkor végeztem többet, ha torkolatok illetve jelentős mederváltozások tarkították a terepet, vagy ha a faj ok előfordulási területének határát kerestem ez két platyhelminthes jellemzők táblázata együttes vagy szomszédos lelőhelyen történő előfordulásánál érdekes különösen.

A vizsgált víztereken 10 méteres szakaszokat jelöltem ki, ahol kőforgatásos módszerrel illetve egyeléssel futózás dolgoztam, MÖDLINGER útmutatását követve alaposan átkutattam a medret. A planáriákat elsősorban a lassan áramló részeken a kövek és a vízbe hullott növényi törmelék levelek, ágak alján kerestem, de átvizsgáltam a mederfeneket, az aljzat tárgyainak oldalát és tetejét is, a partoktól a sodorvonalig.

Néhány mintavételi ponton a kőforgatással illetve egyeléssel kapott eredmények megerősítése céljából csapdáztam. A csapdákat 2 24 órára hagytam a part menti lassan áramló vízben. Az előkerült planáriákat legtöbb esetben a helyszínen határoztam meg, a korábban alkalmazott módszerrel FÜLEP A meghatározás élő példányokon és faji szinten történt. Az egyedeket átvilágítottam alulról lámpával, és 7x-es nagyítólencsével platyhelminthes jellemzők táblázata.

Állatrendszertan

A mintavételi helyeken 10 véletlenszerűen kiválasztott planáriapéldányt határoztam meg. Ha egy mintavételi helyen 2 platyhelminthes jellemzők táblázata fordult elő, a minél pontosabb aránybecslés érdekében 20 egyed azonosítását végeztem el. Az előkerült példányok száma azonban több esetben a et sem érte el. A mintavételi helyeken feljegyeztem azok nevét és földrajzi helyét, a vízterek típusát, valamint a víz hőmérsékletét tájékoztató jelleggel.

platyhelminthes jellemzők táblázata

A terepen a lehető legkisebb természetkárosítással dolgoztam. Eredmények A Forrás-völgy vízrendszeréből 2 planáriafaj került elő. A felső szakaszra jellemző P. A szurdok utáni szakaszon, a Király-kút patakjának középső részén szigetszerűen él egy erős populációja.

Bevezetés az állattanba

A Felső-forrásban, a Forrás-völgy vízfolyásában az említett rész kivételévela Király-kút túlfolyójában és a Csanyik-völgy patakjának torkolat feletti szakaszán nem tudtam kimutatni planáriát. A as vizsgálatnál a Király-kút Szinva között sehol sem találtam hármasbelűeket.

A Szinvában, a Csanyik-völgy vízfolyásának torkolatánál a nagy számú D. Müller, egy példányát. A kérdéses területekre vonatkozó részletes eredményeket az 1. Király-kút túlfolyó vízf. A Platyhelminthes jellemzők táblázata hegységi Forrás-völgy platyhelminthes jellemzők táblázata planáriatérképe a es gyűjtések alapján.

A tapasztalatok szerint nem él hármasbelű a platyhelminthes jellemzők táblázata vizekben, az eredmények a vártnak megfelelőek voltak. A kőforgatásos illetve egyeléses módszer és a csapdázás mindenhol azonos eredményt hozott. A vízrendszer Felső-forrás Király-kút közötti hegységi jellegű területén egyetlen faj, a P. A Forrás-völgy vízfolyásában nem él planária eltekintve a platyhelminthes jellemzők táblázata lesodródó példányoktól, és a Felső-forrás vizének jelentős hányadát adó közeli Kaszás-réti-visszafolyóban platyhelminthes jellemzők táblázata találtam planáriát FÜLEP A planáriák hiányának oka a Felső-forrás és a völgytalp vízfolyásában feltehetőleg a víztér korábbi vagy időszakos kiszáradása.

A vízelvezetést követő kiszáradás súlyosan károsította az élővilágot, a térség vizeiből ekkor tűnt el a Bükkben ritka tiszai erdélyi ingola Eudontomyzon danfordi Regan HOITSY Miskolc vízfelhasználása az es években kezdett erősen megnövekedni, a csúcspontot ban érte el a víztermelés MIVÍZvagyis jóval után.

Természetvédelmi szempontból a planáriafauna alapján tehát a Forrás-völgy völgytalpi része a Felső-forrás Király-kút között súlyosan károsodott a vízkivétel platyhelminthes jellemzők táblázata, míg a völgyoldal víztereinek érintettsége nem mutatható ki. A as vizsgálatnál azonban sehol sem találtam planáriát, ben viszont a P.

A PLANÁRIÁK (PLATYHELMINTHES: TRICLADIDA) ELŐFORDULÁSA A BÜKK HEGYSÉGI FORRÁS-VÖLGY VÍZRENDSZERÉBEN

Később azonban újra megtelepedhettek a vízrendszer felsőbb, illetve alsóbb szakaszairól. Hogy miért nem élnek a Király-kút túlfolyójában a bővizű forrást követő szakaszon, erre további vizsgálatok adhatnak választ.

A rendszerezés módjai A Darwin munkásságáig megalkotott rendszerek célja csupán az volt, hogy úrrá tudjunk lenni az állatfajok sokaságán, ezért az állatokat a szervezetük egyszerűbb vagy bonyolultabb volta szerint bizonyos fokozati sorokba állították. Mivel azonban rendszerint egy kiválasztott, méghozzá önkényesen kiválasztott bélyeg alapján rendszereztek, ezeket mesterséges rendszerekneknek nevezzük. Ilyen volt például Linné növényrendszere, vagy Latreille —, A Darwin után született rendszereket természetes rendszereknek nevezték, mert a hasonlóságokban, illetve különbségekben a rokonság kifejeződésének mértékét igyekeztek kifejezni.

A Csanyik-völgy alsó részein feltehetőleg a kedvezőtlen iszapos aljzattal magyarázható a hiányuk. A Szinvában felvett egyetlen mintavételi ponton, a Csanyik-völgy vízfolyásának torkolatánál tömegesen él a D. Hegyek, erdők, emberek. In: Urania Állatvilág. Alsóbbrendű állatok. Földrajzi Értesítő.

A Bükk-vidék vízkészletvédelméért. Önkormányzatok érdekeltsége a vízkészletvédelemben. A Bükk karsztja, vizei, barlangjai c. Makroszkópikus gerinctelen élőlények.

platyhelminthes jellemzők táblázata a kerekesférgek petesejtjeinek átadása az embereknek